اطلاعیه سازمان سنجش درباره تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری

اطلاعیه سازمان سنجش درباره تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ منتشر شد.
۱۴:۵۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ آبان


اطلاعیه سازمان سنجش درباره تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری

نصب تلگرام فارسی