استکبار امروز ورشکسته و وامانده شده است

استکبار امروز ورشکسته و وامانده شده است
امام جمعه موقت تهران گفت: بسیج مردمی در سوریه و عراق و دولت این دو کشور با حمایت دولتمردان ما توانستند کار خودشان را درست انجام بدهند.

استکبار امروز ورشکسته و وامانده شده است