استوری بازیگر استقلالی برای مهدی قائدی

استوری بازیگر استقلالی برای مهدی قائدی
اگر چه از زمان حضور مهدی قائدی در تیم استقلال مدت زیادی نمی گذرد اما مهدی به خوبی جای خود را در دل همه استقلالی ها باز کرده و محبوب استقلالی ها است.

استوری بازیگر استقلالی برای مهدی قائدی