استودیوی پرسپولیس راه اندازی شد

استودیوی پرسپولیس راه اندازی شد
باشگاه پرسپولیس در اقدامی جالب یک استودیوی اختصاصی راه اندازی کرده که قرار است به زودی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

استودیوی پرسپولیس راه اندازی شد