استقلالی ها اعتصاب کردند

استقلالی ها اعتصاب کردند
اعضای تیم فوتبال استقلال خوزستان به دلیل مشکلات مالی تمرین نکردند و دست به اعتصاب زدند.

استقلالی ها اعتصاب کردند