استفاده کنندگان موادمحترقه تا 15 نوروز میهمان پلیس خواهند بود

استفاده کنندگان موادمحترقه تا 15 نوروز میهمان پلیس خواهند بود
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به تمهیدات ویژه پلیس برای چهارشنبه آخر سال، از کشف 24 میلیون عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در پایتخت خبر داد.

استفاده کنندگان موادمحترقه تا 15 نوروز میهمان پلیس خواهند بود