استفاده از آب بسته بندی شده ممنوع شد

استفاده از آب بسته بندی شده ممنوع شد
رئیس سازمان محیط زیست طی بخشنامه‌ای، استفاده از آب بطری را در سازمان محیط زیست ممنوع اعلام کرد.

استفاده از آب بسته بندی شده ممنوع شد