استعفای عنایتی از سرمربیگری مشکی‌پوشان

استعفای عنایتی از سرمربیگری مشکی‌پوشان
سرمربی تیم فوتبال مشکی پوشان خراسان پس از شکست مقابل پیکان تهران از سمت خود استعفا کرد.

استعفای عنایتی از سرمربیگری مشکی‌پوشان