استدلال بسیار عجیب کاپیتان تراکتور علیه پرسپولیس

استدلال بسیار عجیب کاپیتان تراکتور علیه پرسپولیس
 كشمكش بين پرسپوليسي‌ها و تراكتوري‌ها همچنان ادامه دارد و حتي صدور فوري راي كميته انضباطي هم نتوانست اين غائله را تمام كند.

استدلال بسیار عجیب کاپیتان تراکتور علیه پرسپولیس