اسامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم

اسامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم
ستاد انتخابات کشور اسامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

اسامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم