از هواداران عذرخواهی می‌کنم/ تابع تصمیم باشگاه هستم

از هواداران عذرخواهی می‌کنم/ تابع تصمیم باشگاه هستم
سرمربی تراکتورسازی گفت: امروز استرس برد داشتیم و روی غافلگیری گل خوردیم.

از هواداران عذرخواهی می‌کنم/ تابع تصمیم باشگاه هستم