از فریاد خشم ملت علیه اغتشاشگران تا حاشیه های دیدار دو تیم پایتخت

از فریاد خشم ملت علیه اغتشاشگران تا حاشیه های دیدار دو تیم پایتخت
راهپیمایی مردم تهران علیه اغتشاشگران/ دیدار تیم های پرسپولیس تهران و نفت تهران/ مراسم مذهبی سالروز ورود حضرت مسیح(ع) به کلیسا‎ اصفهان/ / برانکو یک پا/ دیدار تیم های پرسپولیس تهران و نفت تهران/ مانور امداد و نجات سگ های تجسس

از فریاد خشم ملت علیه اغتشاشگران تا حاشیه های دیدار دو تیم پایتخت