اروپا گام‌های دقیق‌تری در جهت صلح و امنیت جهانی بردارد

اروپا گام‌های دقیق‌تری در جهت صلح و امنیت جهانی بردارد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد دیگران در جهت کاهش توان دفاعی و بازدارندگی ایران صلح جو تلاش کنند و همزمان کشورهای منطقه را به انواع سلاح های مرگبار تجهیز نمایند.

اروپا گام‌های دقیق‌تری در جهت صلح و امنیت جهانی بردارد