ارجاع پرونده سازمان حج و زیارت به صحن علنی مجلس

ارجاع پرونده سازمان حج و زیارت به صحن علنی مجلس
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده سازمان حج و زیارت در این کمیسیون در حال تکمیل است و پس از نهایی شدن گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

ارجاع پرونده سازمان حج و زیارت به صحن علنی مجلس