ارتباط سیگار الکترونیک با بروز مشکلات قلبی

ارتباط سیگار الکترونیک با بروز مشکلات قلبی

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۰۸

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش خبرنگار مهر ، محققان در بررسی23 فرد استفاده کننده از سیگار الکترونیکی و مقایسه آنها با 19 فردی که سیگار نمی کشیدند دریافتند سیگاری ها دارای دو نشانه اولیه ریسک بیماری قلبی بودند.
دکتر هولی میدلکاف، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: این اولین مطالعه است که به بررسی این فاکتورهای پرخطر قلبی در استفاده کنندگان سیگارهای الکترونیکی می پردازد. نتایج شگفت آور بود چراکه عمدتا این باور وجود دارد که سیگار الکترونیکی نسبت به سیگارهای توتونی ضرر کمتری دارد.
وی در ادامه افزود …

ارتباط سیگار الکترونیک با بروز مشکلات قلبی