ارائه درخواست استقلال و پرسپولیس به فدراسیون فوتبال آلمان

ارائه درخواست استقلال و پرسپولیس به فدراسیون فوتبال آلمان
رییس فدراسیون فوتبال، درخواست دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را به فدراسیون فوتبال آلمان ارائه کرد.

ارائه درخواست استقلال و پرسپولیس به فدراسیون فوتبال آلمان