اذعان کره جنوبی به پیشرفت های هسته ای همسایه شمالی

اذعان کره جنوبی به پیشرفت های هسته ای همسایه شمالی
کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد: آزمایش موتور موشکی در کره شمالی نشان داد این کشور در موضوع کارکرد موتور موشک های بالستیک، پیشرفت های « معنا داری» داشته است.

اذعان کره جنوبی به پیشرفت های هسته ای همسایه شمالی