اخطار جدی پرسپولیسی‌ها به ستاره جدایی‌طلب؛ اگر رفتی قید تیم ملی را هم بزن!

اخطار جدی پرسپولیسی‌ها به ستاره جدایی‌طلب؛ اگر رفتی قید تیم ملی را هم بزن!
کمال کامیابی نیا هنوز حاضر نشده قراردادش را با پرسپولیس تمدید کند.

اخطار جدی پرسپولیسی‌ها به ستاره جدایی‌طلب؛ اگر رفتی قید تیم ملی را هم بزن!