اخراج یک استقلالی در اعتراض به پنالتی

اخراج یک استقلالی در اعتراض به پنالتی
ساناک دستیار شفر از کنار خط اخراج شد.

اخراج یک استقلالی در اعتراض به پنالتی