اخراج رضاییان به پرسپولیس ضربه خواهد زد

اخراج رضاییان به پرسپولیس ضربه خواهد زد
پیشکسوت پرسپولیسی ها معتقد است خروج رامین رضاییان از این تیم در مقطع فعلی منطقی به نظر نمی رسد، پنجعلی می گوید وی باید تا پایان فصل در این تیم حفظ می شد.

اخراج رضاییان به پرسپولیس ضربه خواهد زد