اختصاص 5 ميليارد دلار برای حل مشكل بيكاری در ایران

اختصاص 5 ميليارد دلار برای حل مشكل بيكاری در ایران
روزنامه فايننشال تريبون چاپ تهران نوشت: دولت ايران پنج و سه دهم ميليارد دلار برای حل مشكل بيكاری در اين كشور اختصاص خواهد داد.

اختصاص 5 ميليارد دلار برای حل مشكل بيكاری در ایران