اختتامیه جشنواره بین المللی فارابی، فردا

اختتامیه جشنواره بین المللی فارابی، فردا
برگزیدگان هشتمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور رئیس جمهور، در سالن اجلاس سران معرفی و تجلیل می شوند.
۱۵:۵۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۳ بهمن


اختتامیه جشنواره بین المللی فارابی، فردا