اخبار 20 ؛ یکشنبه 1 اسفند 95

اخبار 20 ؛ یکشنبه 1 اسفند 95
نمایندگان مجلس از دفاعیات آخوندی قانع شده و با ادامه کار وی در وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند/ با پایان بارش ها کمک رسانی به سیل زدگان استان های جنوبی افزایش یافت اما سیل در این استان ها همچنان ادامه دارد/ هوا تا 48 ساعت دیگرسردتر می شود/ علت نارضایتی مسافران در فرودگاه مشهد و چندین خبر دیگر.

اخبار 20 ؛ یکشنبه 1 اسفند 95