احیای خط لوله گاز ايران -پاكستان- هند

احیای خط لوله گاز ايران -پاكستان- هند
كميته نفت و گازِ پارلمان هند از دولت اين كشور خواست خط لوله گاز ايران -پاكستان- هند را باتوجه به لغو تحريم‌های ايران بار ديگر احيا كند.

احیای خط لوله گاز ايران -پاكستان- هند