اجازه بدهید سرمربی قضیه مسلمان را حل کند/ با تشویق‌های مردم یاد دهه 60 افتادم

اجازه بدهید سرمربی قضیه مسلمان را حل کند/ با تشویق‌های مردم یاد دهه 60 افتادم
علی پروین یکی از تماشاگران ویژه دیدار اخیر پرسپولیس مقابل الوصل امارات بود.

اجازه بدهید سرمربی قضیه مسلمان را حل کند/ با تشویق‌های مردم یاد دهه 60 افتادم