اتفاق عجیب در نقش‌جهان؛ فریاد بازیکن سپاهان بر سر مدیرعامل

اتفاق عجیب در نقش‌جهان؛ فریاد بازیکن سپاهان بر سر مدیرعامل
در جریان بازی سپاهان و پیکان اتفاق عجیبی در ورزشگاه نقش جهان رخ داد.

اتفاق عجیب در نقش‌جهان؛ فریاد بازیکن سپاهان بر سر مدیرعامل