اتفاقی که حکایت از لغو مجدد دربی دوستانه دارد +عکس

اتفاقی که حکایت از لغو مجدد دربی دوستانه دارد +عکس
سایت فروش بلیت‌های دربی سرخابی‌ها هم خبر از لغو این دیدار می‌دهد.

اتفاقی که حکایت از لغو مجدد دربی دوستانه دارد +عکس