اتفاقی غیرمنتظره/ نام باشگاه نفت تهران تغییر کرد

اتفاقی غیرمنتظره/ نام باشگاه نفت تهران تغییر کرد
در اتفاقی عجیب و غیرمنتظره باشگاه نفت تهران به نفت طلاییه تغییر نام داد.

اتفاقی غیرمنتظره/ نام باشگاه نفت تهران تغییر کرد