ابهامات عجیب در قرارداد مهدی طارمی با پرسپولیس‎!/ واقعیت دارد؟

ابهامات عجیب در قرارداد مهدی طارمی با پرسپولیس‎!/ واقعیت دارد؟
در خصوص قرارداد آقای گل لیگ برتر فوتبال کشورمان با پرسپولیس ابهامات زیادی به وجود آمده است.

ابهامات عجیب در قرارداد مهدی طارمی با پرسپولیس‎!/ واقعیت دارد؟