ابعاد تازه قرارداد ترکمانچای با ژوزه

ابعاد تازه قرارداد ترکمانچای با ژوزه
مازیار ناظمی از ارسال پرونده ژوزه سرمربی اسبق پرسپولیس به دستگاه قضا خبر داد و مدعی شد این پیرمرد پرتغالی بابت سه ماه کار در ایران مبلغ 7 میلیارد تومان درآمد داشته است.

ابعاد تازه قرارداد ترکمانچای با ژوزه