ابررایانه چین سریع ترین ابررایانه جهان

ابررایانه چین سریع ترین ابررایانه جهان
سان وِی تایهولایت، بار دیگر عنوان سریع ترین ابررایانه جهان را نصیب چینی ها کرد.
۱۳:۳۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۶ آبان


ابررایانه چین سریع ترین ابررایانه جهان

واتساپ جی بی