آیا زندگی تان بر وفق مراد است؟/ این 15نشانه را جدی بگیرید

آیا زندگی تان بر وفق مراد است؟/ این 15نشانه را جدی بگیرید

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش نامه نیوز ، وینستون چرچیل جمله مشهوری دارد: زندگی گذر از شکستی به شکست دیگر است بدون از دست دادن حس اشتیاق.
وقتی این مطلب را مطالعه کنید درخواهید یافت حتی اگر احساس یک فرد شکست خورده را در زندگی دارید اما باز هم واقعا می تواند اینطور نباشد که شما فکر می کنید.
این نشانه گواهی بر این ادعاست که شما از پس زندگی برآمده اید حتی اگر غیر از این فکر کنید. گاهی دارایی های بسیار ساده ای هستند که به دلیل سادگی آنها را دست کم می گیریم در حالیکه وقتی آنها را نداشته باشیم درخواهیم یافت چقدر برایمان با ارزش هستند. …

آیا زندگی تان بر وفق مراد است؟/ این 15نشانه را جدی بگیرید