آواربرداری و اسکان روستائیان زلزله‌زده به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شد

آواربرداری و اسکان روستائیان زلزله‌زده به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شد
آواربرداری، تامین مصالح و ساخت اسکان موقت روستائیان زلزله زده استان کرمانشاه به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شد.

آواربرداری و اسکان روستائیان زلزله‌زده به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شد