آموزش و پرورش: مدارس کشور شنبه 21 بهمن ماه دایر است

آموزش و پرورش: مدارس کشور شنبه 21 بهمن ماه دایر است
معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش: مدارس کشور شنبه (۲۱ بهمن) دایر است

آموزش و پرورش: مدارس کشور شنبه 21 بهمن ماه دایر است