آمریکا سومین کشور افسرده جهان

آمریکا سومین کشور افسرده جهان
مرکز مقابله با بیماری های روانی در آمریکا اعلام کرد: هر سال تقریباً از هر پنج آمریکایی بزرگسال یک نفر بیماری روانی را تجربه می کند.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ آبان


آمریکا سومین کشور افسرده جهان

دانلود shareit