آمار جالب مهدی طارمی مقابل تراکتورسازی

آمار جالب مهدی طارمی مقابل تراکتورسازی
۲ گل، یک پاس گل و یک پنالتی سوخته عملکرد مهدی طارمی مقابل تراکتور سازی بود.

آمار جالب مهدی طارمی مقابل تراکتورسازی