آماده باش آتش نشانان برای تامین ایمنی آزادی

آماده باش آتش نشانان برای تامین ایمنی آزادی
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: همزمان با برگزاری مسابقه فوتبال 50 آتش نشان در داخل و مسیرهای منتهی به ورزشگاه آزادی مستقر می شوند.

آماده باش آتش نشانان برای تامین ایمنی آزادی