آلمان، قهرمان جام کنفدراسیون ها شد

آلمان، قهرمان جام کنفدراسیون ها شد
تیم ملی فوتبال آلمان با شکست شیلی قهرمان جام کنفدراسیون ها 2017 روسیه شد.

آلمان، قهرمان جام کنفدراسیون ها شد