آغاز همایش ملی فرماندهی و کنترل ایران

آغاز همایش ملی فرماندهی و کنترل ایران
همایش ملی فرماندهی و کنترل ایران در تهران آغاز شد.
۰۹:۵۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ آذر


آغاز همایش ملی فرماندهی و کنترل ایران