آغاز نام نویسی آزمون سراسری

آغاز نام نویسی آزمون سراسری
نام نویسی آزمون سراسری ۹۶ دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی از امروز آغاز می‌ شود.
۰۷:۵۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن


آغاز نام نویسی آزمون سراسری