آغاز رسمی حرکت قطار همدان تهران

آغاز رسمی حرکت قطار همدان تهران
وعده دوازده ساله راه آهن همدان تهران امروز با حرکت قطار همدان به مقصد مشهد رنگ واقعیت به خود گرفت.

آغاز رسمی حرکت قطار همدان تهران