آغاز جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست جهانگیری

آغاز جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست جهانگیری
ستاد مدیریت بحران کشور به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.

آغاز جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست جهانگیری