آغاز ثبت نام المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی

آغاز ثبت نام المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی
معاون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از ثبت نام دومین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی خبر داد.
۱۰:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ دی


آغاز ثبت نام المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی