آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد نیز می‌توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر ۲۰ رشته محل را در این مرحله انتخاب کنند.
۱۴:۴۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ دی


آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد