آغاز تشکیل پرونده پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان

آغاز تشکیل پرونده پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از آغاز تشکیل پرونده به منظور پرداخت تسهیلات 5 تا 10 میلیون تومانی به زلزله زدگان از روز شنبه (27 آبان ) خبر داد.

آغاز تشکیل پرونده پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان