آشنایی با پدیده ایست ناگهانی قلبی در سالمندان

آشنایی با پدیده ایست ناگهانی قلبی در سالمندان

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۴

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

هنگامی که ایست قلبی رخ می دهد، جریان خون به مغز و سایر اندام های حیاتی متوقف می شود.
ایست ناگهانی قلبی در صورتی که در طول چند دقیقه درمان نشود، معمولاً به مرگ می انجامد.
قلب دارای یک سیستم الکتریکی درونی است که ریتم تپش آن را کنترل می کند. مشکلات سیستم الکتریکی می تواند باعث ریتم های غیرطبیعی تپش قلب شود که آریتمی نامیده می شود.
انواع بسیاری از آریتمی قلب وجود دارند. قلب در حین آریتمی ممکن است تند بزند، کند بزند یا از تپش بازایستد. ایست ناگهانی قلبی در اغلب موارد هنگامی رخ می دهد که قلب دچار نوعی از آریتمی – در اغلب موارد فیبریلاسیون بطنی- می شود که باعث می شود ضربان مؤثر آن …

آشنایی با پدیده ایست ناگهانی قلبی در سالمندان