آسیب دیدگی ناحیه سر در ورزشکاران احتمال آلزایمر ر افزایش می دهد

آسیب دیدگی ناحیه سر در ورزشکاران احتمال آلزایمر ر افزایش می دهد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۱۹

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت Science daily ، نتایج این یافته ها در مجله “مغز” منتشر شده است. آسیب دیدگی های ناحیه سر و مغز مشکلات مهمی هستند که باعث ایجاد بیماری های عصبی و شناختی می شوند.
عکس برداری MRI از مغز افرادی که آسیب دیدگی ناحیه سر داشتند نشان داد که این آسیب ها احتمال آلزایمر را افزایش می دهد.
آسیب دیدگی ناحیه سر باعث کاهش ضخامت قسمتی از پوسته مغز می شود که با آلزایمر در ارتباط است.
مدیر این تحقیقات می گوید: نتایج ما نشان می دهد که آسیب دیدگی ناحیه سر باعث کاهش حافظه و افزایش احتمال آلزایمر می شود. …

آسیب دیدگی ناحیه سر در ورزشکاران احتمال آلزایمر ر افزایش می دهد