آزمایش ژنتیک برای چه خانواده هایی ضروری است؟

آزمایش ژنتیک برای چه خانواده هایی ضروری است؟

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۲

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

محمدحسن شیخ ها، با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ انجام آزمایش ژنتیک بین اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: سه نوع آزمایش ژنتیک برای خانواده ها توصیه می شود که شامل آزمایش قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی بیان کرد: انجام آزمایش ژنتیک برای خانواده هایی که دارای سابقه بیماری خاصی هستند یا فرزند اول بیمار دارند، ضروری است.
شیخ ها در ادامه در مورد آزمایش غربالگری حین بارداری خاطرنشان کرد: این آزمایش در دو نوبت سه ماهه اول و سه ماهه دوم بارداری انجام می شود. …

آزمایش ژنتیک برای چه خانواده هایی ضروری است؟