آزمایش موفقیت آمیز واکسن چینی ابولا

آزمایش موفقیت آمیز واکسن چینی ابولا
فاز دوم آزمایش بالینی واکسن ابولا توسط پژوهشگران چینی، در سیرالئون آن را مثبت و موثر نشان می دهد.
۱۰:۲۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ دی


آزمایش موفقیت آمیز واکسن چینی ابولا