آخرین لحظات زندگی شهید علیرضا نظری مدافع حرم

آخرین لحظات زندگی شهید علیرضا نظری مدافع حرم
شهید «علیرضا نظری»، سرهنگ پاسدار بازنشسته در منطقه البوکمال سوریه آبان ماه امسال در دفاع از حریم اهل بیت(ع) به خیل شهدای مدافع حرم پیوست.

آخرین لحظات زندگی شهید علیرضا نظری مدافع حرم